vrijdag 1 juni 2012

Deel 14 - eind goed al goed ..?


Na een jaar gedonder, ergernissen e.d. heeft het hoger management eindelijk haar verantwoordelijkheid genomen. 

We hebben iemand aan de lijn gekregen die deze blog gelezen heeft en schrok van alles wat er wel niet mis kon gaan. 

Op grond van het niet nakomen van het contract en op grond van alle tijd en energie die hier in is gaan zitten hebben we het abonnementsgeld terug gekregen!

De KPN beloofde beterschap en zou het klachten-systeem intern evalueren en daar waar nodig aanpassen.

Een ieder zou in de nabije toekomst één aanspreekpersoon krijgen die aan alle touwtjes kan trekken. We denken zelf dat dit een hele verbetering zou kunnen betekenen.

Dhr. Winters - bedankt voor de uiteindelijk goede afronding van deze soap.....